Napisz do nas

WiadomośćInne formy kontaktu

Spółka jest zarejestrowana pod nr KRS 0000386087 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 4 072 000,00 PLN, NIP: 9512334714,
Konto w Banku Handlowym SA w Warszawie: 17 1030 1508 0000 0008 1578 1015.