Dane rejestrowe

Dane rejestrowe:

Bacca Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000386087, kapitał zakładowy 7.984.400 zł, NIP: 9512334714

Bacca Pay Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS: 0000755695, kapitał zakładowy 10.000 zł, NIP: 9512472209

Poprzedni adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-722 Warszawa