Zawsze darmowe płatności do zintegrowanych Ubezpieczycieli.

Jedyny na rynku terminal stworzony dla branży ubezpieczeniowej.

Przejrzysty cennik i brak ukrytych opłat:

0 zł
0% - 0,75%

prowizja za płatności

40zł

netto miesięcznie
opłata za terminal

0zł

opłaty instalacyjnej

0zł

za dostęp do aplikacji mobilnej
i portalu TubaPay

Możesz także skorzystać z dotacji "Polska Bezgotówkowa"
i mieć wszystko za 0zł przez 12 miesięcy.

Oferta z dotacją
„Polska Bezgotówkowa”
Oferta podstawowa
Prowizja od płatności do
zintegrowanych
ubezpieczycieli
0% 0%
Prowizja od płatności kartami
Visa, Mastercard i Maestro
na konto własne agencji
0%* od 1. do 12. m-ca
0,75% od 13. do 36. m-ca
0,75%
Opłata instalacyjna 0 zł 0 zł
Abonament za terminal 0 zł od 1. do 12. m-ca
1 zł od 13. do 15. m-ca
40 zł netto od 16. do 36. m-ca
40 zł netto/miesiąc
Czas trwania umowy 3 lata 2 lata
* do 100 tys. zł
Aktualne promocje

Dokończ konfigurację konta i pobierz aplikację na telefon