Łapię w locie procesy płatności w ubezpieczeniach jak nikt inny. Moja pewność siebie wynika z 11-letniego doświadczenia z Agentami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Sprzedawaj polisy wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych i przyjmuj płatności kartą na jednym terminalu. Moim terminalu.

Poza płatnościami jednorazowymi oferuję 
też płatności cykliczne, w formie rat oraz
okresowych pobrań.

Rozwiń skrzydła: